Vogelonderzoek | Wetlandwacht

Vogelonderzoek
In mijn vrije tijd help ik mee met vogelonderzoek. Ik ben betrokken bij inventarisatie projecten waarvoor ik diverse vogelsoorten tel. In Zeeland kom je dan al snel op het tellen van watervogels. Ik tel ieder winterseizoen ganzen en zwanen voor SOVON. De ganzen- en zwanenteling is van september t/m maart. In januari help ik ook mee aan de jaarlijkse midwintertelling.  In de zomer tel ik huiszwaluwnesten (juli) dit doe ik voor de Natuur- en Vogelwacht Schouwen en Duiveland (NVSD)

Links:
https://www.sovon.nl/nl/content/midwintertelling/
https://www.sovon.nl/nl/content/telproject/watervogeltelling/
http://nvsd.nl/werkgroepen/vogelwerkgroep/

Wetlandwacht
Naast het tellen van vogels ben ik wetlandwacht voor Vogelbescherming Nederland (VBN). Dit doe ik sinds 2009. Wetlandwachten zijn de ogen en oren van VBN. Ik doe het veldwerk dat vogelbescherming moeilijk kan van uit Zeist. Het werk houdt veel in. De hoofddoelen zijn:

  • informatie vergaren
  • draagvlak vergroting
  • educatie
  • het stimuleren van lokale en regionale beschermingsactiviteiten.

Mijn gebied is het zuidelijke deel van het Grevelingenmeer dit loopt van de Grevelingendam, via Bruinisse naar Scharendijke, tot de Brouwersdam.

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/natuurgebieden/wetlandwachten/netwerk-wetlandwachten

Bestuurswerk voor NVSD
Sinds een paar jaar ben ik bestuurslid van de NVSD. In het bestuurswerk houd ik me bezig met diverse zaken. We houden ons bezig met bestemmingsplannen van de gemeente en provincie. Het komt voor dat er plannen zijn die de natuur schaden. Helaas is het zo  dat het vaak om (veel) geld verdienen gaat. Om dit doel zo efficiënt mogelijk te halen moet vaak de natuur wijken. Het gaat tegenwoordig vaak onder het woordje ECO. Er word dan gesuggereerd dat het om ECOlogisch gaat wat dan gekoppeld wordt aan een ‘goene gedachte’ of een ‘groen doel’. Dit groen is vaak het groen van de bankrekening, het woordje ECO is dan de afkorting van ECOnomisch. Met het bestuur en onze vrijwilligers bekijken wij vergunning-aanvragen zeer kritisch en als het nodig is gaan we een zienswijze in dienen met als uitgangspunt een milieu vriendelijk oogmerk waarbij we streven naar twee winnaars  ECO en ECO. Het loopt dan ook vaak uit op een procedure omdat de planmakers niet of onvoldoende willen mee werken.

Hiernaast verzorgen we diverse educatieve programma’s zoals excursies en (winter)lezingen met in de hoofdrol de natuur. Voor meer informatie over de NVSD verwijs ik u graag naar de website. http://www.nvsd.nl