Piketpalen voor de heipalen

De bouwput lijkt heel erg groot maar er is rondom extra ruimte nodig voor de fundering. De uiteindelijke buitenmuur zal meer naar het midden zijn.

We gaan de piketpaaltjes voor de heipalen slaan. Zoals ik verwacht heeft het erg veel geregend en is de bouwput een grote modderpoel. Dit heeft al wat vertraging opgeleverd. Maar 17 mei komt de heiaannemer om te heien.

Modder tot over m'n enkels

Geef een reactie